Grondbank

Grondbank

Bouwprojecten of bodemsaneringen leveren regelmatig grondoverschotten op, zonder directe bestemming. Ook de fysische en/of chemische kwaliteit is niet altijd bekend. Als u een overschot aan grond heeft zonder directe bestemming, nemen wij deze graag in. Daarnaast verzorgen we ook de keuring, afvoer en volledige bijbehorende (milieu)administratie van uw overtollige grond.

Eigen vergund tussendepot
In ons eigen vergund tussendepot (BRL9335) slaan we (on)bekende grondpartijen tijdelijk op in afwachting van een kwaliteitsbepaling (keuring) of het vinden van een afzetlocatie. Kernwoorden bij onze grondbank zijn verder: advies over ontgraven en afvoeren, afvoeren en innemen grondpartijen, leveren, aanvoeren en verwerken van grondpartijen, kwaliteitsbepaling (mate van verontreiniging) en verwijderen van grove verontreinigingen uit grondpartijen.