Sloopwerken

Sloopwerken

Zowel het slopen van gebouwen als het inpandig slopen ten behoeve van renovatie is specialistisch werk. Zeker als dit op overlastgevoelige locaties plaatsvindt, zoals ziekenhuizen en binnenstedelijke locaties. Onze aanpak kenmerkt zich door van elk sloopwerk alle uit te voeren onderdelen zorgvuldig in tijd en volgorde op elkaar af te stemmen. Daarnaast zetten we altijd de juiste mensen en het benodigde materieel in om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Verantwoord slopen
Tijdens de sloop scheiden we alle materialen zoveel mogelijk aan de bron. Zo zijn ze makkelijker te recyclen en voorkomen we een hoge milieubelasting. Circulair is bij ons de sleutel! Kernwoorden bij sloopwerken zijn: advies en uitvoering van complexe sloopwerken, totaalsloop, asbestverwijdering, renovatiesloop, innovatieve slooptechnieken, zoals springstof, crushen, circulair, demonteren, ontmantelen, amoveren en beulen.