Bestratingen en wegenbouw

Bestratingen en wegenbouw

Wegverhardingen en bestratingen zijn vaak beeldbepalend voor civieltechnische of bouwkundige projecten. Wij verzorgen graag de finishing touch van uw project met een scherp oog voor functie én uitstraling. We bieden uitgebreide mogelijkheden op het gebied van machinaal bestraten, sierstraatwerk, herinrichtingen en woonrijp maken. Naast perfect straatwerk denken wij graag met u mee over zaken als toekomstig onderhoud en verkeersveiligheid.

Advies, ontwerp en uitvoering
Naast advies en ontwerp verzorgen wij de volledige uitvoering. Steekwoorden hierbij zijn: weg- en terreinconstructies, onderlagen, funderingen, wegoppervlak, afwatering, rioleringen, parkeerterreinen, fiets- en wandelroutes, sierbestrating, bedrijfsvloerplaten, industrieterreinen, tuinverhardingen en opritten. Inclusief kleinschalig en groot onderhoud.

Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (SEB)
Voor bestratingen is ons zusterbedrijf Stratenmakersbedrijf Biemans B.V. uit Gilze door de Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (SEB) erkend en gecertificeerd.