Internationale containerservice

Internationale containerservice

Voor de afvoer, inname en het transport van puin, bouw- en sloopafval, bedrijfsafval, grof huisvuil, tuinafval, slib, grond, zand en grind vindt u bij ons containers in diverse afmetingen. Ook adviseren we u graag over passende afvaloplossingen en zijn wij u graag van dienst bij uw logistieke afvalvraagstukken.

Snelle service
Eén telefoontje volstaat om uw container snel te laten leveren of ophalen. Kernwoorden bij onze dienstverlening: afvoer en inname afvalstromen, (inter)nationaal transporteren van afvalstromen, advisering, afvoer van puin, bouw- en sloopafval, bedrijfsafval, grof huisvuil, tuinafval, slib, grond, zand, verhuur van open en dichte containers, slibcontainers en magazijncontainers, 2 tot 40 m3, (inter)nationaal transport van bulkmaterialen en afval in afzet- of kiepcontainers.