Recycling puin- en bouwafval

Recycling puin- en bouwafval

Circulair is bij ons de sleutel! Bouwafval zoals betonpuin, metselwerkpuin en ander steenpuin krijgt bij ons een nieuwe toekomst, dankzij zorgvuldige recycling. Via onze containerdienst halen we het op en ver- en bewerken we het tot puingranulaten. Daarna krijgt het een nieuwe bestemming als grondstof in nieuw te produceren beton of als funderingsmateriaal in de wegenbouw.

Verantwoord hergebruik
Al onze puingranulaten produceren we onder KOMO-certificaat. Ze voldoen als bouwstof aan het Bouwstoffenbesluit. Kernwoorden hierbij zijn: advisering, overnemen en innemen van ongebroken en gebroken puinstromen, puingranulaten voor funderingsmateriaal in bouw en wegenbouw, toeslagmateriaal in beton, afvoer puinstromen, levering van puingranulaten met diverse specificaties en gradaties, betongranulaten en menggranulaten.