Rioleringen

Rioleringen

De vervanging, aanleg en aansluiting van rioleringen op bestaande en nieuwe rioolstelsels is van cruciaal belang voor het functioneren van woonwijken, bedrijventerreinen en parkeerplaatsen. Zeker gezien de klimaatverandering, die steeds vaker voor extreme weersomstandigheden zorgt. Bij de realisatie van nieuwe rioleringsplannen is bijvoorbeeld de infiltratie van regenwater in de bodem dan ook een belangrijk aspect.

Advies, ontwerp en aanleg
Wij hebben ruim 70 jaar ervaring in het aanleggen en renoveren van rioleringen. Van nieuwbouw tot reconstructie in binnensteden tot drukrioolstelsels. Steekwoorden hierbij zijn: advies, ontwerp en aanleg van alle mogelijke rioleringssystemen, vrijverval rioolstelsels, overstortproblematiek, gemengde rioolstelsels, (verbeterd) gescheiden rioolstelsels, bergbezinkbassins, bergbezinkriolen en andere rioolwaterbergingssystemen en regenwaterinfiltratieriolen.